Meldpunt

Het Auw La meldpunt kan door iedereen gecontacteerd worden in verband met vragen over of meldingen van grensoverschrijdend gedrag (GOG) dat heeft plaatsgevonden tijdens het verloop van alle Auw La evenementen.

GOG is gedrag waardoor iemand zich niet langer comfortabel of veilig voelt omdat diens persoonlijke grenzen overschreden worden. Vormen van GOG zijn bijvoorbeeld pesten, intimidatie, discriminatie, verbale of fysieke agressie, en seksueel ongewenst gedrag.

Via het Auw La meldpunt willen we bij Auw La:

  • een adres-functie verder uitbouwen, naast het in-person meldpunt dat tijdens onze evenementen steeds aanspreekbaar is
  • enige voorvallen van GOG sneller en vlotter opsporen en behandelen* dan voorheen

Waar komt je melding terecht?

Wanneer je jouw melding maakt via auwla.meldpunt@gmail.com, zal deze enkel ontvangen en gelezen worden door het crewlid dat verantwoordelijk is voor het Auw La meldpunt. Deze verantwoordelijke is de enige persoon die toegang zal hebben tot de persoonsgegevens van degene die de melding maakt. Voor het academiejaar 2022-2023 is deze verantwoordelijke Lore Deuninck.

Wat gebeurt er met je melding?

De verantwoordelijke ontvangt je vraag of melding. Hierop zal je vrijblijvend
uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek (face-to-face of online). Tijdens dit gesprek wordt je verhaal door de verantwoordelijke beluisterd en kan je jouw bezorgdheden, noden en wensen meedelen. De verantwoordelijke registreert op geanonimiseerde wijze een situatieschets van jouw vraag of melding. Tijdens dit proces bekijkt de verantwoordelijke eveneens op welke manier jouw melding ter sprake zal worden gebracht: bijvoorbeeld, bij de gehele crew, of bij een geselecteerde groep binnen de crew. Zo kan jouw melding ook worden behandeld indien deze GOG van een Auw La crewlid zou betreffen. Op de eerstkomende Auw La vergadering (tweewekelijks) brengt de verantwoordelijke deze situatieschets voor de rest van de crewleden. De Auw La crew gaat dan in beraad over hoe actief te antwoorden op jouw vraag of melding. In dit proces maakt de crew gebruik van een gestructureerde, anonieme stemming onder de crewleden. Je ontvangt tenslotte nog
een bericht terug met ons concrete antwoord op jouw vraag of melding.

*Het Auw La meldpunt is actiegericht. Bij iedere melding wordt bekeken wat wij als studentenvereniging concreet kunnen ondernemen om Auw La een safer space te maken. Heden ten dage kiezen wij ervoor om te werken met opvolgingsgesprekken en eventuele (tijdelijke) schorsingen.

Opgelet: het Auw La meldpunt biedt geen ondersteuning of begeleiding in het zetten van eventuele gerechtelijke stappen. Het Auw La meldpunt biedt ook geen (doorverwijzing naar) professionele psychologische hulpverlening. Heb je dringend nood aan een gesprek met een hulpverlener? Dan zijn Tele-Onthaal (106) of Zelfmoordlijn (1813) 24/7 beschikbaar. Daarnaast is er ook UGent Trustpunt dewelke jou eventueel verder zou kunnen helpen.