Kottekst

Gesproken woorden door bekende gezichten en ruwe diamanten op studentenkamers. Klein, intiem, voldoende frequent georganiseerd door de Auw La Crew.

Naast het maandelijks evenement ‘Auw La’, organiseren we ook Kottekst op Gentse studentenkoten. De intieme sfeer maakt performen laagdrempeliger, zodat ook schrijvers met zenuwen podiumervaring kunnen opdoen. De toegankelijkheid van Kottekst resulteert vaak in spontane optredens, samenwerkingen, vriendschappen. Afhankelijk van de grootte van de studentenkamer varieert het publiek tussen dertig en vijftig mensen. Binnen een vast format, gelijkend op dat van ‘Auw La’, beginnen we de avond met drie of vier aangekondigde artiesten. Na de pauze kan wie wil zich, al dan niet voorbereid, aanmelden voor de Open Mic.

Wil jij je kamer nomineren voor een editie van Kottekst? Neem dan vrijblijvend contact op met een van ons.